Projektowanie domów i budynków – etapy

 

pierwsze spotkanie i poznanie oczekiwań

Na pierwszym niezobowiązującym i bezpłatnym spotkaniu poznajemy Państwa oczekiwania i preferencje odnośnie układu funkcjonalnego oraz stylistyki architektury. Określamy budżet przeznaczony na inwestycję oraz formę współpracy i zakres projektu domu. Spotkanie odbywa się z reguły w naszej pracowni w Częstochowie lub Łazach.

 

układ funkcjonalny i koncepcja bryły

W początkowej fazie projektowanie domów lub budynków komercyjnych przygotowujemy koncepcje układu funkcjonalnego planowanego budynku przedstawione w formie rzutów 2D. Na podstawie ustaleń i otrzymanych uwag wprowadzamy korekty i przechodzimy do pracy nad ostateczną formą układu funkcjonalnego oraz wstępną koncepcją bryły. Efektem końcowym tego etapu jest stworzenie uproszczonego modelu 3D prezentującego projektowaną formę budynku.

 

realistyczne wizualizacje budynku

Po zaakceptowaniu układu funkcjonalnego oraz formy budynku przechodzimy do uszczegółowienia przygotowanego modelu 3D, a następnie wykonania realistycznych wizualizacji komputerowych. W efekcie powstają trójwymiarowe widoki przedstawiające elewacje budynku w pełni obrazujące formę, główne założenia projektowe oraz użyte materiały. Ścisła współpraca Architekta z Inwestorem oraz wprowadzanie zasugerowanych zmian przez inwestora pozwala jak najlepiej dostosować projekt domu do potrzeb Inwestora.

 

dokumentacja techniczna / projekt budowlany

Na podstawie zaakceptowanej ostatecznej koncepcji formy budynku przechodzimy do kolejnego etapu, a mianowicie wykonania projektu budowlanego. Opracowywany projekt budowlany zawiera dane dotyczące zagospodarowania działki lub terenu, na którym powstanie budynek, oraz konkretny zarys architektoniczny m.in. przekroje, elewacje oraz rzuty kondygnacji. Ponadto zamieszczone są w nim szczegółowe rozwiązania techniczne, materiałowe oraz konstrukcyjne powstającego budynku. Po otrzymaniu wszystkich koniecznych zezwoleń można przystąpić do opracowania wykonawczego projektu domu. Projekt zawiera dokładne przekroje, rzuty i elewacje wraz z dopracowaniem detali architektonicznych, rysunki konstrukcyjne układu nośnego budynku, a także gotowe plany wszystkich instalacji.